Hàn Chống ăn Mòn Hóa Chất – Hàn Chống rỉ

Que hàn Philarc 316L

Ứng dụng:
Chế tạo và sửa chữa các thiết bị trong nhà máy dệt may, dệt nhuộm, bể chứa nhà máy giấy, thực phẩm , bồn chứa hóa chất, thiết bị, bồn chứa chất tẩy rửa, thiết bị chế biến muối, bồn chứa kiềm, vv
Hàn các loại thép khác nhau như hàn thép thường với thép không rỉ, hàn lớp lót trước khi hàn đắp cứng chống mòn.

1 số loại thép điển hình :
Thép tấm : BS 970 : Pt.1 : 1991 316S11, 316S13
BS 1449 : Pt.2 : 1983 316S11, 316S13
BS 1501 : Pt.3 :1990 316S11, 316S13
Thép dập: BS 1503 : 1989 316S11, 316S13, 316S31
Thép đúc: BS 1504 : 1976 316C12, 316C16, 316C71
BS 3100 : 1991 316C12, 316C16
Thép ống: BS 3605 : Pt.1 :1991 Grade 316S11
Thép không rỉ AISI: 316, 316L
Thép ống ASTM: A312 Grades TP316, TP316L
Thép đúc ASTM: A351, Grades CF3M, CF3MA
http://quehanchongmon.com/

PHILARC-316L

Tin Liên Quan