Ứng dụng

08
2019
07
Kỹ Thuật Hàn Đắp Cứng – Chống Mài Mòn

Kỹ Thuật Hàn Đắp Cứng – Chống Mài Mòn

Kỹ thuật hàn đắp cứngHàn đắp trục chủ yếu là để sửa chữa các chi tiết dạng trục mòn do tiếp xúc. Trong kỹ thuật hàn đắp có thể ứng dụng phương pháp hàn hồ quang, thực hiện bằng dòng xoay chiều và dòng một chiều. – Chọn thành phần kim loại đắp phụ thuộc vào điều kiện công tác của chi tiết. Sự hao mòn có thể gây ra do ma sát, do va đập, ở nhiệt độ bình thường, nhiệt độ cao và trong môi trường ăn mòn (axit, bazơ…) –...
Đọc Thêm