Que hàn đặc chủng khác

Que hàn đặc chủng, sử dụng trong các trường hợp đặc biệt. Que hàn nhôm, đồng và các kim loại hiếm. Que hàn chống ăn mòn, chống hóa chất…