Que hàn đắp cứng chống mài mòn

Que hàn đắp cứng chống mài mòn chuyên sử dụng để đắp các thiết bị ăn mòn mạnh như trong ngành sản xuất gạch, xi măng, mía đường vvv. Chất lượng mối hàn bền chắc gấp đôi so với các sản phẩm thông thường.