Que hàn Philarc dùng cho ngành khai thác khoáng sản

Ứng dụng que hàn trong ngành khai thác khoáng sản

Que hàn Philarc – Ứng Dụng Sửa Chữa Phục hồi các chi tiết trong ngành khai thác khoáng sản , than đá …

  • Chế Tạo Bề Mặt Cứng Cho Sàn Rung, Máng Chuyển Liệu.
  • Hàn Đắp Cứng Vít Tải Than , Vít Tải Liệu
  • Hàn Đắp Phục Hồi Răng Bánh Xích
  • Hàn Đắp Phục Hồi Răng Gầu Máy Xúc , Máy Ủi
  • Hàn Đắp Phục Hồi Mũi Khoan
  • Sửa Chữa Các Chi Tiết Bị Mài Mòn , Cần Phục Hồi Khác…

 

Tin Liên Quan