Que hàn đồng

Que hàn đồng Philarc Copper 39 là que hàn đặc chủng chuyên sử dụng để hàn sửa chữa, hàn nối các chi tiết bằng đồng, hàn tượng đồng