Que hàn gang

Que hàn chuyên sử dụng để hàn gang, độ bền mối hàn cao, tương thích với gang là vật liệu cứng giòn. Sản phẩm nhập khẩu trực tiếp, cung cấp số lượng lớn